De ce etica in afaceri?


Diana Gal Scris de Diana Gal, 19 iulie, 2014


Main Image

Etica în afaceri este direct legată de comportamentul uman în corporaţii. Reputaţia pe care o ai într-o firmă este de nepreţuit şi trebuie mereu să acţionezi în aşa fel încât să tii mereu cont de ea. În anii 1993, oamenii se întrebau dacă etică în afaceri e doar un moft. Etica era o noţiune nouă, universităţile abia au început să o introduca in şcolile de business. O societate aproape perfectă nu poate exista decât dacă se respectă anumite reguli şi dacă există justiţie. Umanitatea şi business-ul ar progresa dacă firmele ar adopta coduri de etică care să fie respectate în toată ţările. Angajatorii ar trebui să stabilească ghiduri pentru angajaţi despre fiecare aspect important.

Etica poate fi definită astfel: un set de principii şi de valori morale. O definiţie mai completă: principiile, normele şi standardele de conduită ale unui grup.

Care este relaţia dintre drept şi etică în business?

Majoritatea consideră că dacă se respectă toate legile, etica nu are nicio valoare. Intradevar, unele dispoziţii ale legii sunt şi reguli ale eticii, deci se suprapun. De asemenea, se consideră că un comportament în conformitate cu legea este şi un comportament etic. Dar dreptul nu acoperă toate standardele de conduită. Unele reguli de conduită sunt impuse de societate dar nu sunt reglementate de lege. Un exemplu, comportamentul care a dus la criza financiară din 2008 era legal dar nu era etic.
Cu alte cuvinte, etică include dreptul , dar este un domeniu mult mai extins, se adresează şi unor situaţii care nu sunt reglementate încă. De asemenea, sunt situaţii în care o lege nu este etică. În ţările în curs dezvoltare, multe companii străine fac afaceri pentru că nu există legi(sau sunt insuficiente dispoziţiile legale) care să trateze problema poluării sau condiţiile de muncă. Aceste companii trebuie să aibă anumite standarde etice care să fie mai mari decât standardele legale ale ţării respective.

De ce ne-ar putea interesa etica?

Locuim într-o comunitate de oameni interconectata, iar viitorul nostru depinde de felul în care vom avea grijă să facem ceea ce este corect.
Companiile îşi vor face reclamă negativă în cazul scandalurile etice, iar întreaga industrie va suferi. În anumite industrii, în SUA anumite companii s-au unit pentru a promova standardele etice. Peste 80 de companii au fost de accord să respecte următoarele obligaţii:
-Sa adopte un cod scris de etică al companiei
-Sa formeze angajaţii şi să îi pregătească în conformitate cu codul
-Sa găsească o metodă prin care să se observe dacă legea nu e conformă cu codul etic al corporaţiei
-Sa participe la Forumuri unde se discuta pe teme de etică
Etica în afaceri contează foarte mult pentru societate. Business-urile sunt cele care influenţează economia unei ţări. Să fii responsabil înseamnă să fii preocupat de interesele stakeholder-ilor (părţile interesate şi cele care sunt influenţate de business). Stakeholderii sunt: acţionarii, angajaţii, furnizorii, guvernul, media, activiştii şi alţii. Aceştia au puterea să intervină în activităţile unei firme. De exemplu, angajaţii pot face grevă, clienţii nu mai cumpăra produse, activiştii pot face reclamă negativă. De aceea este important ca o firmă să ţină cont de interesele stakeholder-ilor înainte de luarea unei decizii.
Firmele care nu acţionează într-un mod responsabil sunt pasibile de pierderea reputaţiei şi datorită globalizării e din ce în ce mai greu să ascunzi un comportament greşit.
Un beneficiu al eticii este încrederea care are o valoare atât economică cât şi morală. Încrederea este esenţială în economie.
De exemplu, un manager care promite unui client că îi va vinde un produs care se găseşte foarte greu iar apoi îl vinde altcuiva. Încrederea clienţilor, a partenerilor, a angajaţilor etc., poate fi cel mai important aspect într-un business. Robert Bosch, avea ca principiu :”Mai bine pierzi bani decât să pierzi încrederea clienţilor”.
Scopul unei companii este profitul. Pentru a atinge acest scop, top managementul stabileşte anumite target-uri pentru vânzări. Normele şi regulile după care compania este condusă sunt astfel stabilite încât să fie în concordanţă cu scopurile firmei. Dar de obicei, nu se mai ţine cont de moralitate. Există prea multe presiuni: trebuie să fii eficient, să ai spirit de echipă şi să fii loial firmei, să nu încalci legea, şi să ai un comportament etic. De cele mai multe ori ultima cerinţa nu este îndeplinită.

În România, în majoritatea business-urilor nu se pune accent pe etică. Fiecare firmă ar trebui să aibă un cod de etică de la care angajaţii, angajatorii să nu deroge. Pentru a educa oamenii în acest sens, vor trebui organizate cursuri, inclusiv materii obligatorii la şcolile de business, iar cei care au o poziţie cheie într-o firmă vor trebui să fie familiarizaţi cu aceste concepte. Să respecţi normele de etică este un mare avantaj atât pentru business cât şi pentru oamenii care au un interes.

Related

Obiectul contractului

Obiectul contractului este o noţiune ce apare şi în dreptul roman, persistând până în prezent. Cu toate acestea o parte a doctrinei a considerat că se confundă cu obiectul obligaţiei, probabil din cauză că definiţia codului vechi la art 962 era „obiectul contractului este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obligă”, care a fost inspirat din Codul francez.Deşi definiţia nu se referea la „lucruri”, prevederile sale subsecvente de la art. 963-965 C. civ. aveau în vedere condiţia ca lucrul să fie determinat, fiind enunţate şi lucrurile viitoare ca obiect al contractului.

Mâncarea modificată genetic. Consecinţe şi Beneficii

Ingineria genetică a fost folosită pentru a modifica genele plantelor dar şi a animalelor. Nucleul, centrul celulei, conţine cromozomi cu informaţie genetică. Gena este un segment al cromozomului care în urma modificării va produce o serie schimbări în caracteristicile plantelor şi a animalelor. In ultima perioada s-au combinat gene de la diferite specii: de exemplu, o genă de la o bacterie a fost introdusă în celula porumbului pentru a-l proteja de insecte. În toată lumea, se pune problema etică dacă aceste produse sunt o binecuvântare pentru umanitate sau un blestem.

Brevetul de Inventie. Procedura de brevetare

Invenţia este o creaţie intelectuală ce are ca obiect un produs nou, sau un procedeu nou. Descoperirea ştiinţifică nu trebuie sa fie confundata cu invenţia şi poate fi definită astfel: “recunoaşterea de fenomene, proprietăţi ori legi ale universului material, necunoscute anterior, dar apte de verificare”.

Dreptul de autor

Drepturile de autor sunt prerogativele morale sau patrimoniale recunoscute de lege autorului unei opere de a o utiliza potrivit aprecierii sale în scopul satisfacerii intereselor personale, nepatrimoniale sau patrimoniale, în limitele prevăzute de lege.

Cauza si forma contractului

Cauza este motivul care determina fiecare parte sa încheie contractul. Cauza este o condiţie de fond, esenţială, de validitate şi generală a actului juridic. Cauza actului juridic nu se confundă cu consimţământul, o altă condiţie de validitate şi nici cu obiectul acestuia.