Guvernanta corporativa in UK si SUA. Sistemul unitar

Diana Gal Scris de Diana Gal, 11 noiembrie, 2014

Guvernanţa corporativă a fost definita de catre Adrian Cadbury in 1992 :“sistemul prin care companiile sunt controlate şi direcţionate”

Read More

Contractele bancare. Contractul de cont bancar curent

Diana Gal Scris de Diana Gal, 9 octombrie, 2014

Contractele bancare sunt reglementate de Codul civil la Capitolul XV. Acestea sunt: contractul de cont bancar curent, contractul de depozit bancar, contractul privind facilitatea de credit şi contractul de închiriere a casetelor de valori. Contractelor nereglementate de lege li se aplică prevederile prezentului capitol (Cartea V, Titlul II, Capitolul I), iar dacă acestea nu sunt îndestulătoare, regulile speciale privitoare la contractul cu care se aseamănă cel mai mult.

Read More

Contractul de furnizare

Diana Gal Scris de Diana Gal, 1 octombrie, 2014

“Contractul de furnizare este contractul prin care o parte, denumită furnizor, se obliga să transmită proprietatea asupra unei cantităţi determinate de bunuri şi să le predea, la unul sau mai multe termene ulterioare încheierii contractului ori în mod continuu, sau să presteze anumite servicii, la unul sau mai multe termene ulterioare ori în mod continuu, iar cealaltă parte, denumită beneficiar, se obliga să preia bunurile sau să primească prestarea serviciilor şi să plătească preţul lor” conform art. 1766 din C.civil.

Read More

Fiducia

Diana Gal Scris de Diana Gal, 19 septembrie, 2014

Codul civil care a intrat în vigoare la 1 Octombrie 2011, a reglementat pentru prima dată fiducia, care este o instituţie similară cu trust-ul preluat din dreptul englez. Conform art 773 C.civ., fiducia este : “operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor.

Read More

Leziunea contractului

Diana Gal Scris de Diana Gal, 12 septembrie, 2014

Leziunea a apărut ca o măsură de protecţie a părţii slabe în contract, datorită inferiorităţii economice, informaţionale sau juridice. Oricine poate încheia un act lezionar, chiar şi profesioniştii. Leziunea este un viciu de consimţământ, care poate fi invocat de orice persoană lezată, datorită disproporţiei dintre prestaţii.

Read More

Piaţa de bunuri şi piaţa de servicii în 2014

Diana Gal Scris de Diana Gal, 9 septembrie, 2014

Piaţa de bunuri din toate ţările europene a crescut începând cu anul 2012. Unele dintre cele mai neperformante pieţe, cum ar fi piaţa de carburanţi a crescut cel mai mult, în timp ce piaţă de carne a inregistrat cea mai mare scadere.

Read More

Mâncarea modificată genetic. Consecinţe şi Beneficii

Diana Gal Scris de Diana Gal, 23 august, 2014

Ingineria genetică a fost folosită pentru a modifica genele plantelor dar şi a animalelor. Nucleul, centrul celulei, conţine cromozomi cu informaţie genetică. Gena este un segment al cromozomului care în urma modificării va produce o serie schimbări în caracteristicile plantelor şi a animalelor. In ultima perioada s-au combinat gene de la diferite specii: de exemplu, o genă de la o bacterie a fost introdusă în celula porumbului pentru a-l proteja de insecte. În toată lumea, se pune problema etică dacă aceste produse sunt o binecuvântare pentru umanitate sau un blestem.

Read More

Brevetul de Inventie. Procedura de brevetare

Diana Gal Scris de Diana Gal, 20 august, 2014

Invenţia este o creaţie intelectuală ce are ca obiect un produs nou, sau un procedeu nou. Descoperirea ştiinţifică nu trebuie sa fie confundata cu invenţia şi poate fi definită astfel: “recunoaşterea de fenomene, proprietăţi ori legi ale universului material, necunoscute anterior, dar apte de verificare”.

Read More

Dreptul de autor

Diana Gal Scris de Diana Gal, 18 august, 2014

Drepturile de autor sunt prerogativele morale sau patrimoniale recunoscute de lege autorului unei opere de a o utiliza potrivit aprecierii sale în scopul satisfacerii intereselor personale, nepatrimoniale sau patrimoniale, în limitele prevăzute de lege.

Read More

Cauza si forma contractului

Diana Gal Scris de Diana Gal, 13 august, 2014

Cauza este motivul care determina fiecare parte sa încheie contractul. Cauza este o condiţie de fond, esenţială, de validitate şi generală a actului juridic. Cauza actului juridic nu se confundă cu consimţământul, o altă condiţie de validitate şi nici cu obiectul acestuia.

Read More

Responsabilitate sociala II

Diana Gal Scris de Diana Gal, 29 iulie, 2014

Responsabilitatea socială (CSR) a demonstrat companiilor importanta modului în care profitul este realizat. Acesta nu trebuie să fie realizat prin încălcarea anumitor principii etice şi prin dăunarea mediului înconjurător.Unul dintre motivele pentru care responsabilitatea sociala a aparut se datorează abuzurilor comise de către corporaţii. Majoritatea companiilor s-au folosit de puterea lor pentru a beneficia de tratament special; se folosesc de dispoziţiile legii în favoarea lor şi în detrimentul statului.

Read More

Responsabilitate sociala(CSR)

Diana Gal Scris de Diana Gal, 24 iulie, 2014

Responsabilitatea socială este un concept care se refera la contribuţia companiilor privind dezvoltarea societăţii moderne.

Read More

Propunerea Comisiei Europene în privinţa produselor Bio

Diana Gal Scris de Diana Gal, 21 iulie, 2014

UE cel mai mare consumator de produse bio, risca să îşi piardă poziţia pe piaţă, deoarece cererea de produse bio e tot mai mare in timp ce doar 5,4 % din suprafaţa sa este destinată producţiei bio. Viitorul sectorului organic în UE depinde de calitatea şi autenticitatea produselor vândute sub marca Bio.

Read More

De ce etica in afaceri?

Diana Gal Scris de Diana Gal, 19 iulie, 2014

Etica în afaceri este direct legată de comportamentul uman în corporaţii. Reputaţia pe care o ai într-o firmă este de nepreţuit şi trebuie mereu să acţionezi în aşa fel încât să tii mereu cont de ea. În anii 1993, oamenii se întrebau dacă etică în afaceri e doar un moft. Etica era o noţiune nouă, universităţile abia au început să o introduca in şcolile de business. O societate aproape perfectă nu poate exista decât dacă se respectă anumite reguli şi dacă există justiţie. Umanitatea şi business-ul ar progresa dacă firmele ar adopta coduri de etică care să fie respectate în toată ţările. Angajatorii ar trebui să stabilească ghiduri pentru angajaţi despre fiecare aspect important.

Read More

Vânzarea lucrului altuia- comparatie intre vechiul si actualul Cod Civil roman

Diana Gal Scris de Diana Gal, 17 iulie, 2014

Nimeni nu poate transmite mai multe drepturi decât are el însuşi -e un principiu în dreptul civil, care însă cunoaşte şi excepţii. Vânzarea lucrului altuia a ajuns să fie reglementată expres în Codul civil, şi nu mai constituie o interdicţie.

Read More

Împrumutul de consumaţie-Restituirea

Diana Gal Scris de Diana Gal, 10 iulie, 2014

De regulă, debitorul îşi îndeplineşte de bunăvoie obligaţia prin efectuarea plăţii. Acesta este rezultatul firesc al faptului că regulile de convieţuire socială impun ca cel obligat să execute prestaţia datorată. În cazul în care debitorul nu execută de bună-voie, creditorul pentru valorificarea dreptului său poate recurge la mijloacele pe care legea i le pune la dispoziţie pentru a-l sili la executare

Read More

Obiectul contractului

Diana Gal Scris de Diana Gal, 8 iulie, 2014

Obiectul contractului este o noţiune ce apare şi în dreptul roman, persistând până în prezent. Cu toate acestea o parte a doctrinei a considerat că se confundă cu obiectul obligaţiei, probabil din cauză că definiţia codului vechi la art 962 era „obiectul contractului este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obligă”, care a fost inspirat din Codul francez.Deşi definiţia nu se referea la „lucruri”, prevederile sale subsecvente de la art. 963-965 C. civ. aveau în vedere condiţia ca lucrul să fie determinat, fiind enunţate şi lucrurile viitoare ca obiect al contractului.

Read More

Discriminarea femeilor la locul de munca

Diana Gal Scris de Diana Gal, 4 iulie, 2014

Femeile au reuşit să obţină egalitatea cu bărbaţii la locul de muncă, in acest sens adoptandu-se in cele mai multe tari reglementari stricte anti-discriminare. Numărul femeilor care lucrează a crescut semnificativ de la an la an.

Read More

Cybercrime.Frauda informatică

Diana Gal Scris de Diana Gal, 1 iulie, 2014

„Un hoţ modern poate să jefuiască mai mult cu un calculator decît cu o armă”.

Read More

Infractiunile informatice(Cybercrime)- o prioritate a UE in 2014

Diana Gal Scris de Diana Gal, 27 iunie, 2014

In 2014, pentru UE a devenit o prioritate pe lista de strategii de securitate, lupta cu infracţiunile informatice, care au loc în toată lumea. Oricine poate comite o infracţiune cibernetică, la mii de kilometri distanţă, doar prin conectarea la un computer. Accesul la informaţii nu mai are graniţe, dar în acelaşi timp, a crescut şi numărul de noi infracţiuni informatice la nivel internaţional. Pericolul e atât la nivelul securităţii statelor cât şi al drepturilor cetăţenilor. Grupurile organizate de infractori exploatează aceasta eră a internetului pentru a fura bani, informaţii,secrete de serviciu sau pentru a distruge documente. Consecinţele cele mai grave sunt distrugerea infrastructurii prin afectarea sistemului de sănătate, siguranţă, securitate, guvernamental, de care societatea depinde.

Read More