Responsabilitate sociala(CSR)


Diana Gal Scris de Diana Gal, 24 iulie, 2014


Main Image

Responsabilitatea socială este un concept care se refera la contribuţia companiilor privind dezvoltarea societăţii moderne.

Odată cu globalizarea, au apărut şi consecinţe negative ale afacerilor(poluarea mediului, scandaluri financiare), astfel că responsabilitatea socială a devenit necesară.

În zilele noastre, corporaţiile mari au devenit puteri economice şi sociale. Cele mai mari corporaţii din lume, au venituri care egalează sau chiar depăşesc Produsul intern brut(PIB) ale unor state. Puterea acestor corporaţii sta în mobilitatea şi în capacitatea lor de a transfera resursele în locaţii în care pot fi utilizate în cel mai profitabil mod şi de a alege furnizorii pe baza criteriului eficienţei. 

În 1993 compania Shell a fost implicată într-un protest al oamenilor din Nigeria. Nigerienii conduşi de către scriitorul Saro Wiwa, au protestat împotriva faptului că banii rezultaţi în urma extracţiei de ulei de pe teritoriul lor au dispărut în buzunarul unui militar Nigerian, în timp ce ei au rămas fără bani dar cu un teritoriu foarte poluat. Saro Wiwa a fost arestat, iar fundaţiile care promovau drepturile omului au cerut companiei Shell să îşi folosească influenţa asupra guvernului Nigerian pentru ca Saro să nu fie executat. Shell a argumentat că este un actor economic şi nu are dreptul de a interveni în politica , astfel a rămas netru politic.
Datorită globalizării şi schimbărilor intervenite în societate, unele corporaţii au devenit responsabile social. Astfel acestea s-au implicat în domenii care aparţin sferei politice , în domeniul sănătăţii(Walsh, Weber, Margolis). Firmele au fost preocupate de investiţiile care aduceau profit, dar s-a demonstrat că responsabilitatea socială contribuie la performanţa financiară. Din acest motiv, contribuie si la profitul firmei.
Nu doar instituţiile guvernamentale se implica in nouă ordine mondială ci şi instituţiile private: ONG-uri, firme. Acestea alături de instituţiile publice, ajuta la rezolvarea problemele politice, pentru a stabili standardele comportamentului business global. [1]

Principiile de responsabilitate socială au fost adoptate de care corporaţii pentru indeplinirea de obiective de dezvoltare durabilă. A apărut nevoia de a stabili nişte standarde internaţionale pentru a defini un “comportament corporativ dezirabil”.

UE este interesată de CSR, deoarece poate duce la îndeplinirea obiectivului stabilit de Consiliul European de la Lisabona din 2000 de a deveni: “cel mai competitiv şi mai dinamic sistem economic din lume, capabil de a susţine dezvoltarea economică prin slujbe mai multe şi mai bune şi coeziune socială mai mare.” [2] 

Comisia europeană încurajează firmele să aibă o politică de CSR. De aceea obiectivele Comisiei în această privinţă sunt:

-sporirea vizibilităţii responsabilităţii sociale

-imbunatatirea conceptului de încredere (trust) în afacere

-incurajarea firmelor de a-şi face propriile coduri de etică

-premii pentru firmele care au o politică de CSR

-integrarea CSR-ului în educaţie, pregătire şi cercetare

-armonizarea principiilor de CSR la nivel global.

 

[1] Andreas Georg Scherer, Globalization and Corporate social responsibility, Oxford University Press, 2008, p. 14-27

[2] http://www.responsabilitatesociala.ro

Related

Obiectul contractului

Obiectul contractului este o noţiune ce apare şi în dreptul roman, persistând până în prezent. Cu toate acestea o parte a doctrinei a considerat că se confundă cu obiectul obligaţiei, probabil din cauză că definiţia codului vechi la art 962 era „obiectul contractului este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obligă”, care a fost inspirat din Codul francez.Deşi definiţia nu se referea la „lucruri”, prevederile sale subsecvente de la art. 963-965 C. civ. aveau în vedere condiţia ca lucrul să fie determinat, fiind enunţate şi lucrurile viitoare ca obiect al contractului.

Mâncarea modificată genetic. Consecinţe şi Beneficii

Ingineria genetică a fost folosită pentru a modifica genele plantelor dar şi a animalelor. Nucleul, centrul celulei, conţine cromozomi cu informaţie genetică. Gena este un segment al cromozomului care în urma modificării va produce o serie schimbări în caracteristicile plantelor şi a animalelor. In ultima perioada s-au combinat gene de la diferite specii: de exemplu, o genă de la o bacterie a fost introdusă în celula porumbului pentru a-l proteja de insecte. În toată lumea, se pune problema etică dacă aceste produse sunt o binecuvântare pentru umanitate sau un blestem.

Brevetul de Inventie. Procedura de brevetare

Invenţia este o creaţie intelectuală ce are ca obiect un produs nou, sau un procedeu nou. Descoperirea ştiinţifică nu trebuie sa fie confundata cu invenţia şi poate fi definită astfel: “recunoaşterea de fenomene, proprietăţi ori legi ale universului material, necunoscute anterior, dar apte de verificare”.

Dreptul de autor

Drepturile de autor sunt prerogativele morale sau patrimoniale recunoscute de lege autorului unei opere de a o utiliza potrivit aprecierii sale în scopul satisfacerii intereselor personale, nepatrimoniale sau patrimoniale, în limitele prevăzute de lege.

Cauza si forma contractului

Cauza este motivul care determina fiecare parte sa încheie contractul. Cauza este o condiţie de fond, esenţială, de validitate şi generală a actului juridic. Cauza actului juridic nu se confundă cu consimţământul, o altă condiţie de validitate şi nici cu obiectul acestuia.