Responsabilitate sociala II


Diana Gal Scris de Diana Gal, 29 iulie, 2014Responsabilitatea socială (CSR) a demonstrat companiilor importanta modului în care profitul este realizat. Acesta nu trebuie să fie realizat prin încălcarea anumitor principii etice şi prin dăunarea mediului înconjurător.Unul dintre motivele pentru care responsabilitatea sociala a aparut se datorează abuzurilor comise de către corporaţii. Majoritatea companiilor s-au folosit de puterea lor pentru a beneficia de tratament special; se folosesc de dispoziţiile legii în favoarea lor şi în detrimentul statului.

3ps_t_57-5160.jpg

Unul dintre motivele pentru care CSR există se datorează abuzurilor comise de către corporaţii.
Majoritatea companiilor s-au folosit de puterea lor pentru a beneficia de tratament special. Se folosesc de dispoziţiile legii în favoarea lor şi în detrimentul statului. Companiile îşi externalizează serviciile în ţări favorabile din punct de vedere judiciar, de exemplu prefera statele în care reglementările privind mediul şi sănătatea sunt deficitare. Alteori stabilesc condiţii :”dacă vreţi să venim în ţara voastră trebuie să ne permiteţi să încălcăm anumite dispoziţii legale”. De multe ori tratamentul special este bazat pe corupţie, iar ţările în curs de dezvoltare sunt cele mai susceptibile de corupţie.

Corporaţiile, pe de altă parte, au ajutat foarte mult dezvoltarea şi progresul umanităţii: beneficii imense există în prezent datorită dezvoltării tehnologiei, a medicinei şi a invenţiilor care ne fac viaţa mai uşoară şi mai comfortabila. Corporaţiile au avut un rol esenţial şi în ceea ce priveşte democraţia şi drepturile omului. Cu toate acestea, răul produs de către corporaţii există şi afectează atât indivizii cât şi statele. Exemple:
-Fabricile Nike din Asia au fost criticate pentru condiţiile rele în care angajaţii lucrau, printre care şi copii
-Nestle a fost acuzat pentru marketingul care încalcă principiile de etică şi pentru angajarea copiilor
-James Hardie a eşuat în a acorda compensaţii oamenilor care au suferit de diferite afecţiuni cauzate de azbest
-Ford a considerat că este mai ieftin să plătească daune pentru posibile procese în cazul maşinilor defecte decât să retragă maşinile de pe piaţă
-Unocal Oil a încurajat sclavia, crimele şi violurile în timpul construcţiei unei conducte de gaz în Burma

Reglementările legale existente par să ignore importanta CSR-ului şi a intereselor persoanelor interesate de business. Legea reglementează in principal interesele acţionarilor.
Până recent, legiuitorii nu au reglementat responsabilitatea socială, deoarece era considerata opţională pentru companii. În ultimul deceniu, s-a propus obligarea firmelor să adopte principiile de CSR.
În prezent, o mare parte dintre persoane nu au auzit de responsabilitatea socială, sau nu sunt convinse de beneficiile posibile ale acesteiacum ar fi cresterea performanţei firmei. Majoritatea o privesc ca pe o cheltuială în plus.

Beneficiile responsabilităţii sociale:

-Reputatia unei companii este îmbunătăţită dacă este bazată pe încredere, calitate, credibilitate, transparentă, investiţii în resursele umane, diversitate.
-Accesul la finanţare este facilitat dacă compania a investit în responsabilitatea socială
-Reducerea riscurilor, consolidarea relaţiei cu clienţii, construirea brand-ului
-Dezvoltarea de către manageri de strategii durabile şi mai valoroase
-Avantajul concurenţial în relaţia cu alte firme
-Strategie de marketing eficienta[1]

800px-CSR_framework_-_value1.jpg

 

[1] Ramon Mullerat, International Corporate Social Responsibility, Kluwer Law International,2010, p.96-100

Sursa imagini: http://www.ricoh.co.uk/about-ricoh/our-principles/csr/                             http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility#mediaviewer/File:CSR_framework_-_value1.jpg

 

 

 

Related

Obiectul contractului

Obiectul contractului este o noţiune ce apare şi în dreptul roman, persistând până în prezent. Cu toate acestea o parte a doctrinei a considerat că se confundă cu obiectul obligaţiei, probabil din cauză că definiţia codului vechi la art 962 era „obiectul contractului este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obligă”, care a fost inspirat din Codul francez.Deşi definiţia nu se referea la „lucruri”, prevederile sale subsecvente de la art. 963-965 C. civ. aveau în vedere condiţia ca lucrul să fie determinat, fiind enunţate şi lucrurile viitoare ca obiect al contractului.

Mâncarea modificată genetic. Consecinţe şi Beneficii

Ingineria genetică a fost folosită pentru a modifica genele plantelor dar şi a animalelor. Nucleul, centrul celulei, conţine cromozomi cu informaţie genetică. Gena este un segment al cromozomului care în urma modificării va produce o serie schimbări în caracteristicile plantelor şi a animalelor. In ultima perioada s-au combinat gene de la diferite specii: de exemplu, o genă de la o bacterie a fost introdusă în celula porumbului pentru a-l proteja de insecte. În toată lumea, se pune problema etică dacă aceste produse sunt o binecuvântare pentru umanitate sau un blestem.

Brevetul de Inventie. Procedura de brevetare

Invenţia este o creaţie intelectuală ce are ca obiect un produs nou, sau un procedeu nou. Descoperirea ştiinţifică nu trebuie sa fie confundata cu invenţia şi poate fi definită astfel: “recunoaşterea de fenomene, proprietăţi ori legi ale universului material, necunoscute anterior, dar apte de verificare”.

Dreptul de autor

Drepturile de autor sunt prerogativele morale sau patrimoniale recunoscute de lege autorului unei opere de a o utiliza potrivit aprecierii sale în scopul satisfacerii intereselor personale, nepatrimoniale sau patrimoniale, în limitele prevăzute de lege.

Cauza si forma contractului

Cauza este motivul care determina fiecare parte sa încheie contractul. Cauza este o condiţie de fond, esenţială, de validitate şi generală a actului juridic. Cauza actului juridic nu se confundă cu consimţământul, o altă condiţie de validitate şi nici cu obiectul acestuia.