Big Data şi Big Brother in Achiziţiile publice


Diana Gal Scris de Diana Gal, 11 iunie, 2014


Main Image

La sfârşitul anului trecut studiul publicat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (O.L.A.F.) sintetiza ceea ce era cunoscut : România ocupă locul 3 în acest clasament cu o estimare a licitaţiilor fraudate de maxim 35%. Acelaşi studiu OLAF arăta că România ar fi pe locul 2 la acordarea de comisioane ilicite, adică la mituirea funcţionarilor publici responsabili de licitaţiile pe fonduri europene.

În perioada 2014-2020, Uniunea Europeană va investi 325 miliarde Euro prin intermediul fondurilor structurale şi de investiţii europene, iar costurile directe asociate cu faptele de corupţie din Achiziţiile Publice sunt de ~ 20% din P.I.B.-ul U.E., adicã 1.4-2.2 mld.Euro.

La sfârşitul anului trecut studiul publicat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (O.L.A.F.) sintetiza ceea ce era cunoscut : România ocupă locul 3 în acest clasament cu o estimare a licitaţiilor fraudate de maxim 35%. Acelaşi studiu OLAF arăta că România ar fi pe locul 2 la acordarea de comisioane ilicite, adică la mituirea funcţionarilor publici responsabili de licitaţiile pe fonduri europene.

Ceea ce nu se regãseşte în studiu şi este greu de terminat priveşte rețeaua transnațională pentru combaterea fraudelor din achizițiile publice, firmele care participã la procedurile de achiziţii având ramificaţii greu de depistat.

Acest aspect se încearcã a fi diminuat de Comisia Europeană, care a adoptat pe 26 mai primul program anual de lucru pentru iniţiativa antifraudă Hercule III, un program ce prevede pentru 2014, suma de 13,7 milioane de euro cu scopul de a sprijini statele membre în combaterea fraudei, corupţiei şi a altor activităţi ilegale.

Prin Big Data procesarea datelor se face cu scopul obţinerii de informaţii inteligente.

Un exemplu îl constitue soft-ul dezvoltat de IBM-Elastic Storage-permite clienților să stocheze, gestioneze și acceseze datele din mediile cloud private, publice și hibride pentru a le putea partaja la nivel mondial. Elastic Storage poate scana cu succes 10 miliarde de fișiere pe un singur cluster în doar 43 de minute.

Conflictul de interese este pentru prima datã introdus în legislaţia europeanã a achiziţiilor publice, la Articolul 24, în noua directivã 2014/24/UE.

La nivel naţional, Conflictul de interese este analizat de Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice(U.C.V.A.P.), iar în situaţia în care autoritatea contractantă aprobă raportul procedurii de evaluare cu nerespectarea observaţiilor formulate de U.C.V.A.P., va fi sesizată Agenţia Naţională de Integritate (A.N.I.). În acest scop a fost lansatã procedura pentru implementarea unui sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achiziţiile publice – PREVENT. Limitele acestui sistem sunt date de faptul cã se vor avea în vedere doar aspectele legate de persoane care sunt soţ/soţie, rudã de gradul doi şi cã se folosesc doar baze de date naţionale. Deasemenea, Prevent va funcţiona printr-o platformã cu o bazã de date care va fi integratã la nivelul Registrului Comerţului şi la nivelul instituţiilor fiscale, astfel încât sã se facã relaţionarea cu persoanele conducãtoare de instituţii publice sau implicate în proceduri de achiziţie publicã.

ARACHNE este un instrument dezvoltat cu date de intrare primite de la DG Regio şi DG Employment, respectiv cu informaţii primite din partea autorităţilor de management din cadrul statelor membre UE referitoare la proiectele şi contractele de achiziţii publice derulate, pe fiecare program operaţional în parte şi a fost prezentat în cadrul Seminarului dedicat mãsurilor de combatere a fraudei şi corupţiei la nivelul fondurilor structurale şi de investiţii europene de la Bucureşti.

ARACHNE este o aplicaţie I.T. dezvoltatã de Comisia Europeanã care aduce un plus considerabil analizei posibilelor situaţii de conflict de interes în ceea ce priveşte afinii şi mai mult, rezultatele privesc date la nivel mondial şi sunt obţinute din cele douã baze de date : ORBIS şi World Compliance. Spre deosebire de PREVENT, ARACHNE foloseşte şi informaţii bancare.

ORBIS  adunã informaţii detaliate despre peste 125 milioane de companii private, din care aproximativ 70 milioane companii Europene, 40 milioane companii din America şi 15 milioane de companii din Asia şi Pacific.

 

World Compliance culege date referitoare la persoanele expuse politic, din peste 30.000 de publicaţii în peste 35 de limbi, din primele 50 bãnci din America şi din peste 150 de ţãri din Europa, America de Nord și de Sud, Africa, Orientul Mijlociu și Asia. Sunt procesate zilnic peste 30 milioane de fişiere, la peste 2 milioane de profile,  urmãrindu-se detectarea persoanelor fizice şi juridice legate de mai mult de 50 de categorii de risc, cum ar fi sancțiunile, oficialitãţi și întreprinderile de stat.

 

Datele ce rezultă din îmbinarea celor două baze de date structurate sunt de forma :  

 

 ARACHNE

Grafic de afinitate

Some description

 

 

Related

Obiectul contractului

Obiectul contractului este o noţiune ce apare şi în dreptul roman, persistând până în prezent. Cu toate acestea o parte a doctrinei a considerat că se confundă cu obiectul obligaţiei, probabil din cauză că definiţia codului vechi la art 962 era „obiectul contractului este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obligă”, care a fost inspirat din Codul francez.Deşi definiţia nu se referea la „lucruri”, prevederile sale subsecvente de la art. 963-965 C. civ. aveau în vedere condiţia ca lucrul să fie determinat, fiind enunţate şi lucrurile viitoare ca obiect al contractului.

Mâncarea modificată genetic. Consecinţe şi Beneficii

Ingineria genetică a fost folosită pentru a modifica genele plantelor dar şi a animalelor. Nucleul, centrul celulei, conţine cromozomi cu informaţie genetică. Gena este un segment al cromozomului care în urma modificării va produce o serie schimbări în caracteristicile plantelor şi a animalelor. In ultima perioada s-au combinat gene de la diferite specii: de exemplu, o genă de la o bacterie a fost introdusă în celula porumbului pentru a-l proteja de insecte. În toată lumea, se pune problema etică dacă aceste produse sunt o binecuvântare pentru umanitate sau un blestem.

Brevetul de Inventie. Procedura de brevetare

Invenţia este o creaţie intelectuală ce are ca obiect un produs nou, sau un procedeu nou. Descoperirea ştiinţifică nu trebuie sa fie confundata cu invenţia şi poate fi definită astfel: “recunoaşterea de fenomene, proprietăţi ori legi ale universului material, necunoscute anterior, dar apte de verificare”.

Dreptul de autor

Drepturile de autor sunt prerogativele morale sau patrimoniale recunoscute de lege autorului unei opere de a o utiliza potrivit aprecierii sale în scopul satisfacerii intereselor personale, nepatrimoniale sau patrimoniale, în limitele prevăzute de lege.

Cauza si forma contractului

Cauza este motivul care determina fiecare parte sa încheie contractul. Cauza este o condiţie de fond, esenţială, de validitate şi generală a actului juridic. Cauza actului juridic nu se confundă cu consimţământul, o altă condiţie de validitate şi nici cu obiectul acestuia.