Proiectul european privind vanzarea cumpararea (Common European Sales Law- CESL)


Diana Gal Scris de Diana Gal, 23 martie, 2014Proiectul european privind vânzarea-cumpărarea a apărut în urma necesităţii unui regulament european care să înlăture obstacolele transfrontaliere. Chiar din 2001 s-a pus problema diferenţelor dintre legislaţiile statelor membre şi astfel acest proiect a fost votat de Parlamentul European. In viitor, va fi mult mai usor pentru comercianti, cat si pentru cumparatori sa isi vanda produsele in orice tara din UE, fara restrictii sau bariere. Datorita progresului tehnologiei, comerciantii nu se vor mai limita doar la o anumita tara.

 

Această reglementare va fi adoptată de statele membre dar nu va înlocui dreptul naţional, dimpotrivă va coexista autonom cu acesta. Regulamentul va trebui să fie ales în totalitate, nu se pot aplica reglementări ale dreptului naţional şi ale regulamentului deodată.

 

Obiectivul regulamentului e:

  • expansiunea comerţului transfrontalier,
  • oferirea unui grad mare de certitudine
  • reducerea costurilor tranzacţiilor

 

Chiar dacă există anumite restricţii: nu se poate aplica regulamentul în cazul relaţiilor între profesionişti dacă unul dintre ei nu are domiciliul într-un stat diferit, sau dacă nicio parte nu e IMM, se poate deroga de la aceste reguli.

Un mare avantaj pentru consumatori este faptul ca aceştia pot alege ce regim să se aplice.

De asemenea, se va elimina competiţia dintre sistemele legislative a statelor membre, iar ţările cu regim dezavantajos vor adapta legile.

Piaţa internă va funcţiona mai bine prin facilitarea tranzacţiilor transfrontaliere. Comisia europeană ne spune că comercianţii vor renunţa să caute toate legislaţiile statelor unde vor să vândă şi vor putea negocia mult mai uşor deoarece vom avea o lege neutră disponibilă în limbile ambelor părţi.

Consumatorii au drepturi avantajoase: vor primi informaţii privind contractul, produsul şi preţul. După 14 zile se poate desface contractul dacă vânzarea a avut loc la distanţa, fără nicio motivare.

Comerţul tranfrontalier ar avea ca efect şi reducerea preţului produselor şi o gamă variată de oferte.

Unii autori spun că partea dezavantajată(consumatorii) va avea o protecţie scăzută a drepturilor, dar realitatea e că aceasta se interesează mai mult de costurile pe care o să le aibă cu produsele.

Obligaţia de informare oferă încredere consumatorilor şi posibilitatea de a beneficia de toate drepturile.

Pentru a putea vinde în mai multe ţări, la momentul actual se cheltuiesc sume mari pentru o consultaţie juridică privind adaptarea cu fiecare lege naţională. Aceste taxe sunt “simţite” cel mai mult de consumatori, deoarece comercianţii cresc preţurile produselor.

Piaţa online devine din ce în ce mai populară şi doar prin acest tip de comerţ se pot comercializa produse prin toată Europa fără costuri prea mari, fiind nevoie de o armonizare la nivel european.

Consider că avantajele sunt superioare defectelor acestui instrument şi pentru o evoluţie a tranzacţiilor transfrontaliere şi a pieţei interne, adoptarea acestui Proiect e o soluţie oportună atât pentru comercianţi cât şi pentru consumatori.

Related

Obiectul contractului

Obiectul contractului este o noţiune ce apare şi în dreptul roman, persistând până în prezent. Cu toate acestea o parte a doctrinei a considerat că se confundă cu obiectul obligaţiei, probabil din cauză că definiţia codului vechi la art 962 era „obiectul contractului este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obligă”, care a fost inspirat din Codul francez.Deşi definiţia nu se referea la „lucruri”, prevederile sale subsecvente de la art. 963-965 C. civ. aveau în vedere condiţia ca lucrul să fie determinat, fiind enunţate şi lucrurile viitoare ca obiect al contractului.

Mâncarea modificată genetic. Consecinţe şi Beneficii

Ingineria genetică a fost folosită pentru a modifica genele plantelor dar şi a animalelor. Nucleul, centrul celulei, conţine cromozomi cu informaţie genetică. Gena este un segment al cromozomului care în urma modificării va produce o serie schimbări în caracteristicile plantelor şi a animalelor. In ultima perioada s-au combinat gene de la diferite specii: de exemplu, o genă de la o bacterie a fost introdusă în celula porumbului pentru a-l proteja de insecte. În toată lumea, se pune problema etică dacă aceste produse sunt o binecuvântare pentru umanitate sau un blestem.

Brevetul de Inventie. Procedura de brevetare

Invenţia este o creaţie intelectuală ce are ca obiect un produs nou, sau un procedeu nou. Descoperirea ştiinţifică nu trebuie sa fie confundata cu invenţia şi poate fi definită astfel: “recunoaşterea de fenomene, proprietăţi ori legi ale universului material, necunoscute anterior, dar apte de verificare”.

Dreptul de autor

Drepturile de autor sunt prerogativele morale sau patrimoniale recunoscute de lege autorului unei opere de a o utiliza potrivit aprecierii sale în scopul satisfacerii intereselor personale, nepatrimoniale sau patrimoniale, în limitele prevăzute de lege.

Cauza si forma contractului

Cauza este motivul care determina fiecare parte sa încheie contractul. Cauza este o condiţie de fond, esenţială, de validitate şi generală a actului juridic. Cauza actului juridic nu se confundă cu consimţământul, o altă condiţie de validitate şi nici cu obiectul acestuia.