Piaţa de bunuri şi piaţa de servicii în 2014


Diana Gal Scris de Diana Gal, 9 septembrie, 2014


Main Image

Piaţa de bunuri din toate ţările europene a crescut începând cu anul 2012. Unele dintre cele mai neperformante pieţe, cum ar fi piaţa de carburanţi a crescut cel mai mult, în timp ce piaţă de carne a inregistrat cea mai mare scadere.

Performanţa a 52 de pieţe a fost măsurată pe baza evaluărilor consumatorilor: încrederea în afacere, comparaţia cu alte oferte, nivelul de satisfacere şi incidenta plângerilor şi a problemelor.

Unele sectoare cheie cum ar fi: telecomunicaţii, energie, şi domeniul bancar continua să înşele aşteptările consumatorilor. Pentru îmbunătăţirea acestora, se vor adopta noi reglementări în domeniul conturilor de plată şi al vânzării cu amănuntul, se va încerca creşterea transparenţei al ofertelor din domeniul energiei.

Între piaţa bunurilor şi a serviciilor există o diferenţă destul de mare, prima având un procent mult mai mare de creştere. Piaţa de servicii este mult mai complexă, iar strategiile de marketing îngreunează foarte mult alegerea consumatorului a celei mai bune opţiuni pentru el.
Lipsa de încredere a consumatorului este mai mare în piaţa automobilelor deoarece informarea acestuia este deficitara, iar calitatea produsului nu este în concordanţă cu aşteptările consumatorului, de cele mai multe ori.
Cele mai multe probleme şi plângeri se regăsesc în domeniul telecomunicaţiilor.

Aşa cum se poate observa în graficul mai sus prezentat, în topul pieţelor de bunuri europene în creştere se afla următoarele bunuri: cărţile, băuturile non-alcoolice, alimentele, ochelarii şi lentilele de contact.
În topul pieţei de servicii se regăsesc:îngrijirea personală, cultura şi divertismentul, sporturile, serviciile hoteliere.
În schimb, în continuă scădere se afla piaţa de îmbrăcăminte, de carne, de carburanţi şi de automobile second-hand. La fel şi în piaţă de servicii, o cădere o înregistrează serviciile de electricitate, piaţa imobiliară şi produsele de investiţii.

Legislaţia europeană garantează consumatorului:
-Tratament corect
-Produse la standarde acceptabile
-Dreptul de reziliere a contractului

Legislaţia europeană este foarte importantă în prevenirea obstacolelor dezvoltării pieţei interne. Cea mai mare provocare o constituie creşterea încrederii consumatorilor în domeniul comerţului transfrontalier, inclusiv comerţul online.

 

sursa imagine:

 http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/10_edition/index_en.htm

 

 

Related

Obiectul contractului

Obiectul contractului este o noţiune ce apare şi în dreptul roman, persistând până în prezent. Cu toate acestea o parte a doctrinei a considerat că se confundă cu obiectul obligaţiei, probabil din cauză că definiţia codului vechi la art 962 era „obiectul contractului este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obligă”, care a fost inspirat din Codul francez.Deşi definiţia nu se referea la „lucruri”, prevederile sale subsecvente de la art. 963-965 C. civ. aveau în vedere condiţia ca lucrul să fie determinat, fiind enunţate şi lucrurile viitoare ca obiect al contractului.

Mâncarea modificată genetic. Consecinţe şi Beneficii

Ingineria genetică a fost folosită pentru a modifica genele plantelor dar şi a animalelor. Nucleul, centrul celulei, conţine cromozomi cu informaţie genetică. Gena este un segment al cromozomului care în urma modificării va produce o serie schimbări în caracteristicile plantelor şi a animalelor. In ultima perioada s-au combinat gene de la diferite specii: de exemplu, o genă de la o bacterie a fost introdusă în celula porumbului pentru a-l proteja de insecte. În toată lumea, se pune problema etică dacă aceste produse sunt o binecuvântare pentru umanitate sau un blestem.

Brevetul de Inventie. Procedura de brevetare

Invenţia este o creaţie intelectuală ce are ca obiect un produs nou, sau un procedeu nou. Descoperirea ştiinţifică nu trebuie sa fie confundata cu invenţia şi poate fi definită astfel: “recunoaşterea de fenomene, proprietăţi ori legi ale universului material, necunoscute anterior, dar apte de verificare”.

Dreptul de autor

Drepturile de autor sunt prerogativele morale sau patrimoniale recunoscute de lege autorului unei opere de a o utiliza potrivit aprecierii sale în scopul satisfacerii intereselor personale, nepatrimoniale sau patrimoniale, în limitele prevăzute de lege.

Cauza si forma contractului

Cauza este motivul care determina fiecare parte sa încheie contractul. Cauza este o condiţie de fond, esenţială, de validitate şi generală a actului juridic. Cauza actului juridic nu se confundă cu consimţământul, o altă condiţie de validitate şi nici cu obiectul acestuia.