Propunerea Comisiei Europene în privinţa produselor Bio


Diana Gal Scris de Diana Gal, 21 iulie, 2014


Main Image

UE cel mai mare consumator de produse bio, risca să îşi piardă poziţia pe piaţă, deoarece cererea de produse bio e tot mai mare in timp ce doar 5,4 % din suprafaţa sa este destinată producţiei bio. Viitorul sectorului organic în UE depinde de calitatea şi autenticitatea produselor vândute sub marca Bio.

Comisia europeană a publicat noi propuneri pentru o nouă reglementare în favoarea produselor organice şi etichetarea acestora. Aceste propuneri au apărut ca o consecinţă a dezvoltării pieţei produselor organice. Deoarece numărul produselor s-a mărit de patru ori în ultimii 10 ani e necesara o modificare şi actualizare a reglementărilor.
Comisia Europeană doreşte ca fermele organice să fie tot mai numeroase în UE. Această decizie ar avantaja atât consumatorii cât şi producătorii. Consumatorii vor avea mai multe garanţii ale mâncării produsa în UE iar producătorii vor avea acces la o piaţă mai mare, în afară şi în UE.

Obiectivele propunerii sunt:

-mentinerea încrederii consumatorilor
-mentinerea încrederii producătorilor şi înlesnirea trecerii înspre produse organice a fermierilor

Comisia Europeană va lua următoarele măsuri:

-intarirea şi armonizarea reglementărilor
-consolidarea controalelor
-posibilitatea micilor fermieri de a se orienta înspre agricultura organică
-modificarea legislaţiei pentru reducerea costurilor administrative ale agricultorilor şi pentru transparenta
-luarea masurilor necesare pentru ca ingredientele agricole în procesarea produselor să fie exclusiv organice

Propunerea va fi supusă Parlamentului European. Aceasta a luat naştere în urma unui studiu îndelungat care a început în 2012 şi a avut la baza consultarea unor experţi internaţionali în producţia organică.
Publicul de asemenea a contribuit, 45000 de răspunsuri au venit mai ales de la consumatori. Aceştia sunt preocupaţi de înlăturarea falselor produse bio, care induc consumatorii în eroare. Comisia va încerca să interzică combinaţiile de produse mixte. Pentru a fi considerate bio, carnea va trebui să provină de la animale hrănite 100% cu furaje bio.
Comisia Europeană a elaborat şi un plan de acţiune pentru viitorul producţiei organice în UE. Producţia europeană organică a apărut în 1994 şi se adresa unei nişe caracterizate de un număr limitat de consumatori şi producători. Dezvoltarea continuă a acestui sector este o provocare majoră, în ceea ce priveşte expansiunea sectorului fără a risca încrederea consumatorilor.
Obiectivul acestui plan este de a încuraja creşterea sectorului, şi de schimba cadrul legislativ.
UE cel mai mare consumator de produse bio, risca să îşi piardă poziţia pe piaţă, deoarece cererea de produse bio e tot mai mare in timp ce doar 5,4 % din suprafaţa sa este destinată producţiei bio.

 

Surse:

http://www.agerpres.ro/externe/2014/03/24/comisia-europeana-vrea-sa-lupte-impotriva-falselor-produse-bio-17-57-52

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-312_en.htm

Imagine: 

http://theccfblog.org/are-the-benefits-of-organic-food-worth-the-increased-cost/

 

 

Related

Obiectul contractului

Obiectul contractului este o noţiune ce apare şi în dreptul roman, persistând până în prezent. Cu toate acestea o parte a doctrinei a considerat că se confundă cu obiectul obligaţiei, probabil din cauză că definiţia codului vechi la art 962 era „obiectul contractului este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obligă”, care a fost inspirat din Codul francez.Deşi definiţia nu se referea la „lucruri”, prevederile sale subsecvente de la art. 963-965 C. civ. aveau în vedere condiţia ca lucrul să fie determinat, fiind enunţate şi lucrurile viitoare ca obiect al contractului.

Mâncarea modificată genetic. Consecinţe şi Beneficii

Ingineria genetică a fost folosită pentru a modifica genele plantelor dar şi a animalelor. Nucleul, centrul celulei, conţine cromozomi cu informaţie genetică. Gena este un segment al cromozomului care în urma modificării va produce o serie schimbări în caracteristicile plantelor şi a animalelor. In ultima perioada s-au combinat gene de la diferite specii: de exemplu, o genă de la o bacterie a fost introdusă în celula porumbului pentru a-l proteja de insecte. În toată lumea, se pune problema etică dacă aceste produse sunt o binecuvântare pentru umanitate sau un blestem.

Brevetul de Inventie. Procedura de brevetare

Invenţia este o creaţie intelectuală ce are ca obiect un produs nou, sau un procedeu nou. Descoperirea ştiinţifică nu trebuie sa fie confundata cu invenţia şi poate fi definită astfel: “recunoaşterea de fenomene, proprietăţi ori legi ale universului material, necunoscute anterior, dar apte de verificare”.

Dreptul de autor

Drepturile de autor sunt prerogativele morale sau patrimoniale recunoscute de lege autorului unei opere de a o utiliza potrivit aprecierii sale în scopul satisfacerii intereselor personale, nepatrimoniale sau patrimoniale, în limitele prevăzute de lege.

Cauza si forma contractului

Cauza este motivul care determina fiecare parte sa încheie contractul. Cauza este o condiţie de fond, esenţială, de validitate şi generală a actului juridic. Cauza actului juridic nu se confundă cu consimţământul, o altă condiţie de validitate şi nici cu obiectul acestuia.