Vânzarea lucrului altuia- comparatie intre vechiul si actualul Cod Civil roman

Diana Gal Scris de Diana Gal, 17 iulie, 2014

Nimeni nu poate transmite mai multe drepturi decât are el însuşi -e un principiu în dreptul civil, care însă cunoaşte şi excepţii. Vânzarea lucrului altuia a ajuns să fie reglementată expres în Codul civil, şi nu mai constituie o interdicţie.

Read More

Împrumutul de consumaţie-Restituirea

Diana Gal Scris de Diana Gal, 10 iulie, 2014

De regulă, debitorul îşi îndeplineşte de bunăvoie obligaţia prin efectuarea plăţii. Acesta este rezultatul firesc al faptului că regulile de convieţuire socială impun ca cel obligat să execute prestaţia datorată. În cazul în care debitorul nu execută de bună-voie, creditorul pentru valorificarea dreptului său poate recurge la mijloacele pe care legea i le pune la dispoziţie pentru a-l sili la executare

Read More

Obiectul contractului

Diana Gal Scris de Diana Gal, 8 iulie, 2014

Obiectul contractului este o noţiune ce apare şi în dreptul roman, persistând până în prezent. Cu toate acestea o parte a doctrinei a considerat că se confundă cu obiectul obligaţiei, probabil din cauză că definiţia codului vechi la art 962 era „obiectul contractului este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obligă”, care a fost inspirat din Codul francez.Deşi definiţia nu se referea la „lucruri”, prevederile sale subsecvente de la art. 963-965 C. civ. aveau în vedere condiţia ca lucrul să fie determinat, fiind enunţate şi lucrurile viitoare ca obiect al contractului.

Read More

Discriminarea femeilor la locul de munca

Diana Gal Scris de Diana Gal, 4 iulie, 2014

Femeile au reuşit să obţină egalitatea cu bărbaţii la locul de muncă, in acest sens adoptandu-se in cele mai multe tari reglementari stricte anti-discriminare. Numărul femeilor care lucrează a crescut semnificativ de la an la an.

Read More

Cybercrime.Frauda informatică

Diana Gal Scris de Diana Gal, 1 iulie, 2014

„Un hoţ modern poate să jefuiască mai mult cu un calculator decît cu o armă”.

Read More

Infractiunile informatice(Cybercrime)- o prioritate a UE in 2014

Diana Gal Scris de Diana Gal, 27 iunie, 2014

In 2014, pentru UE a devenit o prioritate pe lista de strategii de securitate, lupta cu infracţiunile informatice, care au loc în toată lumea. Oricine poate comite o infracţiune cibernetică, la mii de kilometri distanţă, doar prin conectarea la un computer. Accesul la informaţii nu mai are graniţe, dar în acelaşi timp, a crescut şi numărul de noi infracţiuni informatice la nivel internaţional. Pericolul e atât la nivelul securităţii statelor cât şi al drepturilor cetăţenilor. Grupurile organizate de infractori exploatează aceasta eră a internetului pentru a fura bani, informaţii,secrete de serviciu sau pentru a distruge documente. Consecinţele cele mai grave sunt distrugerea infrastructurii prin afectarea sistemului de sănătate, siguranţă, securitate, guvernamental, de care societatea depinde.

Read More

Dreptul de autor in cazul programelor pentru calculator (software)

Diana Gal Scris de Diana Gal, 23 iunie, 2014

Read More

Înregistrarea mărcilor

Diana Gal Scris de Diana Gal, 18 iunie, 2014

Marca este un simbol, un semn prin care produsele sau serviciile unei firme sunt distinse de ale altor firme. Prin înregistrare, se poate proteja și valorifica marca. Sunt mărci: cuvintele, inclusive nume de persoane, desene, litere, cifre, forme tridimensionale, forma produsului, culorile, semnele sonore, precum şi combinaţii între acestea.Un semn ca să fie considerat marca, trebuie să poată fi reprezentat grafic, să fie distinctiv şi să fie licit.

Read More

Dreptul la imagine

Diana Gal Scris de Diana Gal, 17 iunie, 2014

În Noul Cod Civil, s-a introdus şi dreptul la imagine. Acest drept face parte din categoria drepturilor personalităţii care se regăsesc în Capitolul, art.58 (1): „Orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci finite umane, cum sunt viaţa, sănătatea, integritatea fizică şi psihică, demnitatea, intimitatea vieţii private, libertatea de conştiinţă, creaţia ştiinţifică, artistică, literară sau tehnică”. Aceste drepturi sunt nepatrimoniale şi netransmisibile.

Read More

Big Data şi Big Brother in Achiziţiile publice

Diana Gal Scris de Diana Gal, 11 iunie, 2014

La sfârşitul anului trecut studiul publicat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (O.L.A.F.) sintetiza ceea ce era cunoscut : România ocupă locul 3 în acest clasament cu o estimare a licitaţiilor fraudate de maxim 35%. Acelaşi studiu OLAF arăta că România ar fi pe locul 2 la acordarea de comisioane ilicite, adică la mituirea funcţionarilor publici responsabili de licitaţiile pe fonduri europene.

Read More

Dreptul de a fi uitat- Gonzalez vs. Google

Diana Gal Scris de Diana Gal, 10 iunie, 2014

Dreptul de a fi uitat este numele dat cazului Gonzalez vs. Google, în care un cetăţean spaniol a cerut ca datele sale personale să fie şterse de pe motoarele de căutare şi a avut câştig de cauză în fata CJUE. Imediat după publicarea hotărârii CJUE, Google a primit o avalansa de cereri de ştergere a datelor personale şi in jur de 10.000 de cereri se trimit in fiecare zi la Google. În România, primele măsuri vor fi luate în cazul portalului instanţelor din România www. portal.just.ro. S-a decis ca din 31 mai 2014 să nu se mai permită indexarea datelor persoanelor de pe acest portal pe motoarele de căutare.

Read More

Căsătoria poligamă - recunoaşterea anumitor efecte

Diana Gal Scris de Diana Gal, 2 iunie, 2014

Deşi la început a fost privită ca o ameninţare şi cu ostilitate în Europa, fiind dezaprobată de majoritate, odată cu numărul crescut de migratori poligami, a crescut şi necesitatea de a le recunoaşte drepturile şi de a îi integra în societate. Abia în secolul XX, după îndelungate eforturi, atât în Europa cât şi în SUA poligamiei au început să i se recunoască anumite efecte.

Read More

Contractul de întreţinere. Noutăţi

Diana Gal Scris de Diana Gal, 28 mai, 2014

Contractul de întreţinere nu a fost reglementat în vechiul Cod civil (VCC) şi nu existau norme dar cu toate acestea, a fost des întâlnit în practică iar doctrina a înlocuit lipsa reglementării. Modificările apărute la nivel economic, politic şi social au determinat necesitatea existenţei unui sistem unitar de reguli care să se aplice contractului de întreţinere. Actualul Cod civil a rezolvat această problemă şi a stabilit criteriile de diferenţiere între acest contract şi alte contracte similare şi îi determină condiţiile de existenţa şi efectele

Read More

Susţinerea experienţei similare de cãtre Terţul susţinãtor, element controversat al procedurilor de achiziţie publicã

14 mai, 2014

Read More

Culori mai diverse pentru dosare

Cosma Ioan Scris de Cosma Ioan, 4 mai, 2014

La cererea mai multor clienti am Incercat sa largim paleta de culori disponibile pentru marcarea dosarelor

Read More

Calendar Extins

4 mai, 2014

Read More

Avocat desemnat

Cosma Ioan Scris de Cosma Ioan, 4 mai, 2014

In cadrul unei societati de avocatura cu mai mult de un avocat se pune problema coordonarii activitatii lor. AJust permite desemnarea unui avocat asociat pentru un anumit dosar.

Read More

Filiaţia în cazul reproducerii umane asistate medical cu terţ donator- Principii

Diana Gal Scris de Diana Gal, 11 aprilie, 2014

Reproducerea medical asistata s-a raspandit in SUA si Europa, ca urmare a unei necesitati: cuplurile infertile care isi doreau copii. In Romania, odata cu adoptarea Noului Cod s-a reglementat si Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator. Doua interdictii importante sunt: clonarea fiintelor umane si crearea de embrioni in scopuri de cercetare.

Read More

Malpraxis-Raspunderea medicului, raspunderea profesionistului?

Diana Gal Scris de Diana Gal, 1 aprilie, 2014

Răspunderea medicală, cunoaşte în prezent profunde transformări, în căutarea propriei sale identităţi. În ultimele decenii s-a constatat că principiile juridice şi principiile morale au devenit insuficiente pentru asigurarea despăgubirii victimelor faptelor dăunătoare produse în condiţiile civilizaţiei industriale. Una din temele controversate o constituie determinarea formei răspunderii civile. Se încearcă să se stabilească dacă cele două forme: raspunderea delictuală şi contractuală, trebuie separate una de cealaltă sau fac parte din aceeaşi construcţie juridică.

Read More

Aplicarea în timp a Noului Cod de Procedura Penală (NCPP)

23 martie, 2014

La 1 februarie 2014 a intrat în vigoare NCPP, iar Legea 255/2013 (cu modificările aduse de OUG 116/2013) tratează ipotezele în care se aplică noua lege.

Read More